Interim & Project Management

Welkom bij EWIP
EWIP heeft specialistische kennis in huis op het gebied van o.a. parkeren, proces- en projectmanagement, ICT in verkeer en vervoer en houdt deze kennis up-to-date. Door toepassing van deze kennis in mijn projecten, worden innovatieve oplossingen gecreëerd.

Creativiteit
EWIP streeft naar het vinden van creatieve, vernieuwende oplossingen. Indien mogelijk worden bruggen gelegd tussen verschillende beleidsvelden of expertises om synergie te realiseren.

Flexibiliteit en pragmatisme
Als door voortschrijdend inzicht nieuwe invalshoeken ontstaan, overlegt EWIP in nauw overleg met de opdrachtgever of de koers van een project beter verlegd kan worden, zodat een verbeterd eindresultaat ontstaat.

EWIP
EWIP adviseert, innoveert en biedt ondersteuning op het gebied van Verkeer en Vervoer. De ondersteuning kan zowel bij de opdrachtgever “in huis” als “op afstand” worden uitgevoerd. EWIP richt zich daarbij op zowel procesmatige als inhoudelijke advisering voor het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering.